Newsletter Nº 51
CEDEC Gener 2021
Enero 2021
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca

innovacion

Qui tem a la innovació?
 
La innovació és, sovint, el que motiva la creació d'una empresa, que després evoluciona, s'adapta al pas del temps i passa de generació en generació.

Per a fer front a la crisi vinculada a la Covid 19, moltes empreses van haver d'innovar, deixant de costat per exemple la seva producció pròpia per a produir gel hidroalcohòlic o màscares, aprofitant l'equip industrial disponible. Això pot haver-los permès mantenir el seu negoci a flotació durant algun temps.
 
Sovint un s'imagina erròniament que innovar consisteix a desenvolupar un nou producte cada any, o a implementar una tecnologia revolucionària o sofisticada. Però la innovació pot consistir simplement a revisar unes certes pràctiques i buscar alternatives que puguin millorar la rendibilitat d'una activitat.
 
Com es pot fer això? En primer lloc, donant temps per a la reflexió col·lectiva, perquè és segur que cadascun al seu nivell pot detectar millores. Després, triant les innovacions que tinguin el major potencial per a generar valor. Finalment, per què no llançar diverses innovacions en manera "prova i aprèn" per a assegurar que almenys una iniciativa funcioni?
 
Amb aquesta mena d'enfocament, és segur que l'esperit empresarial serà més fort dins de l'empresa. Sortirà més fort!


 

¿Quién teme a la innovación?


La innovación es, a menudo, lo que motiva la creación de una empresa, que luego evoluciona, se adapta al paso del tiempo y pasa de generación en generación.

Para hacer frente a la crisis vinculada a la Covid 19, muchas empresas tuvieron que innovar, dejando de lado por ejemplo su producción propia para producir gel hidroalcohólico o máscaras, aprovechando el equipo industrial disponible. Esto puede haberles permitido mantener su negocio a flote durante algún tiempo.
 
A menudo uno se imagina erróneamente que innovar consiste en desarrollar un nuevo producto cada año, o en implementar una tecnología revolucionaria o sofisticada. Pero la innovación puede consistir simplemente en revisar ciertas prácticas y buscar alternativas que puedan mejorar la rentabilidad de una actividad.
 
¿Cómo se puede hacer esto? En primer lugar, dando tiempo para la reflexión colectiva, porque es seguro que cada uno a su nivel puede detectar mejoras. Luego, eligiendo las innovaciones que tengan el mayor potencial para generar valor. Por último, ¿por qué no lanzar varias innovaciones en modo "prueba y aprende" para asegurar que al menos una iniciativa funcione?
 
Con este tipo de enfoque, es seguro que el espíritu empresarial será más fuerte dentro de la empresa. ¡Saldrá más fuerte!
 

Articles
 
 
 
SUPPORT
 

CEDEC és al seu costat

 
Des de CEDEC, vetllant sempre pels interessos dels nostres clients, seguim amb atenció les iniciatives de les diverses administracions de l'estat, que posen a la disposició de l'entramat empresarial del país ajudes i plans amb l'objectiu de reactivar i donar suport financer a aquelles empreses que han iniciat processos d'inversió, adaptació o creixement en aquests complexos moments en els quals l'ens trobem a conseqüència de la Covid19.
 
 
 
 
ART CONSUL
 
 
 
 
 
CONSUMIDOR


Quins punts clau han de treballar les empreses per connectar amb el consumidor postcovid

 
Arribar fins als consumidors i connectar-hi s’ha convertit en un dels reptes més complexos a què fan front les empreses. Abans de la pandèmia ja resultava complicat, perquè els consumidors estaven envoltats de massa estímuls. Després de la crisi, les coses són més complicades i les companyies han d’ajustar encara més què fan. Connectar amb els consumidors resulta més crucial que mai.
 
 
 
PROTECCIO DE DADES
 


Artículos

 
 
 
 
support
 

CEDEC está a su lado

 
Desde CEDEC, velando siempre por los intereses de nuestros clientes, seguimos con atención las iniciativas de las diversas administraciones del estado, que ponen a disposición del entramado empresarial del país, ayudas y planes con el objetivo de reactivar y dar soporte financiero a aquellas empresas que han iniciado procesos de inversión, adaptación o crecimiento en estos complejos momentos en los que la nos hallamos como consecuencia de la Covid19.
 
 
 
support
 

 
 
 
 
consumidor
 


Qué puntos clave deben trabajar las empresas para conectar con el consumidor post-covid

 
Llegar hasta los consumidores y conectar con ellos se ha convertido en uno de los retos más complejos a los que se enfrentan las empresas. Antes de la pandemia, ya resultaba complicado porque los consumidores estaban rodeados de demasiados estímulos. Tras la crisis, las cosas se han vuelto más difíciles y las compañías deben ajustar todavía más qué hacen. Conectar con los consumidores resulta más crucial que nunca.
 
 
 
ARTICULO
 


Noticies-Noticias
 

 
 
 
alboran
 

VIDEO TESTIMONIO:
ALBORAN MOTOR, S.L.

 

ALBORAN MOTOR, S.L empresa d'automoció d'Almeria, projecte que va començar fa 25 anys, i que actualment ha començat un canvi generacional cap al Sr. Jesús Segura.

Porten 3 mesos treballant amb CEDEC i han crescut a nivell de vendes, postvendes, recanvis, tots els canals de comerç han anat creixent.

   ****

ALBORAN MOTOR, S.L empresa de automoción de Almería, proyecto que empezó hace 25 años, y que actualmente ha empezado un cambio generacional hacia el Sr. Jesús Segura.

Llevan 3 meses trabajando con CEDEC y han crecido a nivel de ventas, postventas, recambios, todos los canales de comercio han ido creciendo.

 
 
 
 
alboran
 
 

 

Els nostres clients ens escriuen

Nuestros clientes nos escriben
 
 
 
 
setegar
JOAQUIM 
COMPRA-VENDA, LLOGUER, MANTENIMENT I REPARACIONS DE CARRETONS Montornés del Valles (Barcelona)

SETEGAR 2002 S.L.

 

Nuestra empresa es una empresa familiar que se dedica a ofrecer soluciones integrales de intralogística. Después de traspasar el testigo a la siguiente generación se decidió iniciar un proceso de innovación en la empresa.

Decidimos contratar a CEDEC para que nos acompañara en este proyecto tan crucial para nosotros a fin de establecer mecanismos y procedimientos a tal efecto.

Ahora disponemos de cuadros de mandos, objetivos orientados a estrategias a largo plazo, funciones de los puestos de trabajo y organigrama con la definición de las funciones.

 
setegar
 
 
 
 
 
grupo ese ele

SERVEIS DE CONSULTORIA I FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT LABORAL

Màlaga-Màlaga

GRUPO ESE ELE 2005, S.L.

 

Desde hace 4 años que empezamos a colaborar con CEDEC, la evolución del Grupo de Empresas que forma GSL, ha ido adaptándose y creciendo en función de las oportunidades que ofrecía el mercado y las que nosotros hemos creado de cero.

La aportación e CEDEC en el diseño de una herramienta de control económico me ha permitido el control presupuestario de nueve sociedades y once líneas de negocio, me ha dado la oportunidad de establecer resultados provisionales y hacer un seguimiento periódico con la comparación de los resultados obtenidos lo que me ha permitido tomar decisiones con la anticipación para conseguir el presupuesto anual.

 
restauracio slac
 
 
La teva opinió és important per a nosaltres.
Deixa'ns un comentari
aquí
 
Tu opinión es importante para nosotros.
¡Déjanos un comentario aquí
 
 
Segueixi’ns a les Xarxes Socials
 
Siguenos en las Redes Sociales
 
Mantingui’s al dia de totes les novetats de CEDEC. Podrà conèixer les nostres últimes notícies i accedir a continguts d’actualitat rellevants per la seva empresa.

Manténgase al día de todas las novedades de CEDEC. Podrá conocer nuestras últimas noticias y acceder a contenidos de actualidad relevantes para super empresa.
 
Llegir més
 
 
Llegir més
 
 
 
 
 
 
CEDEC
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca
BARCELONA
CEDEC 
WORLD TRADE CENTRE ALMEDA PARK (WTC)
Plaça de la Pau, s/n Edifici 7 planta 3ª
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
web@cedec.es
web@cedec.cat
T: +34 933 181 515
 
 Si desea dejar de recibir la newsletter, haga clic aquí. En relació amb la normativa de protecció de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició d'acord amb el que estableix la nostra política de privacitat aquí.
 En relación con la normativa de protección de datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad aquí.
Copyright © CEDEC HOLDING S.A 2020