Visualitza la newsletter en el seu navegador | Visualiza la newsletter en su navegador
  CEDEC
Segueix-nos Twitter ICO
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca

vacuna

 

 

La vacuna contra la COVID-19,
¿es veu la llum al final del túnel?


Aquesta setmana el món s'ha despertat amb una notícia que portem esperant molt temps...LA VACUNA.

L'esperança en aquest temps de pandèmia ha arribat quan l'associació entre la farmacèutica estatunidenca Pfizer i l'alemanya BioNTech van comunicar que amb la seva vacuna contra la COVID-19 havien obtingut una efectivitat per sobre del 90% en la prevenció de la malaltia durant els assajos científics. De confirmar-se aquestes dades, es podrien distribuir ràpidament (o fins a cap d'any, o fins quan sigui) uns 50 milions de dosis, d'aquesta vacuna de la qual es necessiten 2 dosi.

Aquesta fantàstica notícia ha generat tant d'optimisme i positivisme en el món que des del minut un s'ha vist reflectit en les bosses on han registrat fortes pujades.

El que es pot esperar d'aquest nou escenari és una major confiança en el futur. Això és molt positiu per al consum i per a l'economia en general a tots els nivells.

Amb aquesta gran troballa podem començar a creure en una tornada a la normalitat, a tornar a relacionar-nos, veure a les nostres famílies, a tornar a sortir sense por, a obrir els negocis, a tornar a viatjar… i que tots nosaltres tornem a creure que es pot tirar endavant, podem somiar de nou i emprendre o reprendre projectes que es van quedar parats per culpa de la COVID-19.

D'altra banda, segons ha anunciat GOLDMAN SACHS, vaixell almirall de la inversió i els negocis en Estat Units, ESPANYA serà un dels països del món que més creixeran una vegada la pandèmia hagi estat superada o atenuada, amb un creixement del 7,1% en 2021 i un 6,6% en 2022.

I per a això poden comptar amb l'ajuda i l'àmplia experiència de CEDEC, per a crear, continuar o reprendre projectes que es van quedar parats per culpa de la pandèmia. Amb l'ajuda dels nostres col·laboradors, amb el contacte personal, professional i diari que els proporcionem, aconseguiran complir els seus objectius.


Teniu un projecte, una idea, i voleu explicar-nos-la? Pregunteu-nos: questions@cedec.cat

 


 

La vacuna contra la COVID-19,
¿se ve la luz al final del túnel?
 
Esta semana el mundo se ha despertado con una noticia que llevamos esperando mucho tiempo...LA VACUNA.

La esperanza en este tiempo de pandemia ha llegado cuando la asociación entre la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech comunicaron que con su vacuna contra la COVID-19 habían obtenido una efectividad por encima del 90% en la prevención de la enfermedad durante los ensayos científicos. De confirmarse estos datos, se podrían distribuir rápidamente (o hasta fin de año, o hasta cuando sea) unos 50 millones de dosis, de esta vacuna de la que se necesitan 2 dosis.

Esta fantástica noticia ha generado tanto optimismo y positivismo en el mundo que desde el minuto uno se ha visto reflejado en las bolsas donde han registrado fuertes subidas.

Lo que se puede esperar de este nuevo escenario es una mayor confianza en el futuro. Esto es muy positivo para el consumo y para la economía en general a todos los niveles.

Con este gran hallazgo podemos empezar a creer en una vuelta a la normalidad, en volver a relacionarnos, ver a nuestras familias, en volver a salir sin miedo, en abrir los negocios, en volver a viajar… y que todos nosotros volvamos a creer que se puede salir adelante, podemos soñar de nuevo y emprender o retomar proyectos que se quedaron parados por culpa de la COVID-19.

Por otro lado, según ha anunciado GOLDMAN SACHS, buque insignia de la inversión y los negocios en Estado Unidos, ESPAÑA será uno de los países del mundo que más crecerán una vez la pandemia haya sido superada o atenuada, con un crecimiento del 7,1% en 2021 y un 6,6% en 2022.

Y para esto pueden contar con la ayuda y la amplia experiencia de CEDEC, para crear, continuar o retomar proyectos que se quedaron parados por culpa de la pandemia. Con la ayuda de nuestros colaboradores, con el contacto personal, profesional y diario que les proporcionamos, conseguirán cumplir sus objetivos.

¿Tiene algún proyecto, alguna idea? ¿Desea contárnoslo? Consúltenos a preguntas@cedec.es


 

 
Segueixi’ns a les Xarxes Socials
Siguenos en las Redes Sociales
 
Mantingui’s al dia de totes les novetats de CEDEC. Podrà conèixer les nostres últimes notícies i accedir a continguts d’actualitat rellevants per la seva empresa.
Llegir més   Llegir més
 
 
 
CEDEC
 
 
BARCELONA
CEDEC 
WORLD TRADE CENTRE ALMEDA PARK (WTC)
Plaça de la Pau, s/n Edifici 7 planta 3ª
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
web@cedec.es
T: +34 933 181 515

Tens alguna pregunta?

questions@cedec.cat
 
Si desitja deixar de rebre la newsletter, faci clic aquí.. Si desea dejar de recibir la newsletter, haga clic aquí. En relació amb la normativa de protecció de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició d'acord amb el que estableix la nostra política de privacitat aquí.
Si desesa dejar de recibir la newsletter, haga click aquí. En relación con la normativa de protección de datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad aquí. Copyright © CEDEC HOLDING S.A 2019