CEDEC
Segueix-nos Twitter ICO
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca


El 48% de pimes veu la digitalització
fonamental per a la recuperació econòmica



Les pimes lluiten per a fer front a la transformació digital dels seus negocis a mesura que comencen a recuperar-se, molt lentament, dels impactes de la COVID-19. En aquest sentit, el 48% de les empreses enquestades per Sage en el seu últim estudi afirmen que aquestes invertiran en digitalització com a part de la seva estratègia empresarial per a adaptar-se a la nova normalitat. De la mateixa manera, la tecnologia es considera la prioritat número u quan es tracta d'impulsar el creixement a llarg termini.
En el cas d'Espanya, la lenta i gradual volta a l'oficina i a la normalitat està sent un procés lent. Alhora que es fan passos cap a la recuperació, moltes pimes deuen, en paral·lel, establir noves polítiques per a equilibrar el treball en remot i la seva automatització.
En aquest context, les empreses han de valorar totes les vies que ajudin a maximitzar l'eficiència i evitin costos afegits. Així els treballadors són la clau, ja que la digitalització no pot tenir èxit si les persones no la posen en marxa.

 

  • Un nou imperatiu


La pandèmia ha deixat diverses lliçons a les empreses. Començant per el departament de RH fins al financer, que han treballat dur per a fer els canvis necessaris en un temps rècord. La realitat és que moltes empreses estan encara estancades en el passat quant a tecnologia es refereix i han d'adaptar-se a un entorn en constant canvi. De fet, el 64% de pimes consultades en l'estudi afirma que es plantejaran deixar de treballar amb proveïdors o altres empreses deficitàries en implantació tecnològica, per considerar que no tindran la capacitat necessària per a anticipar-se als requeriments plantejats pels clients.
 
Abans de la pandèmia, les funcions més digitalitzades eren normalment la planificació de recursos, la previsió i els comptes, la gestió de la cadena de subministrament i la comptabilitat. Les empreses ara han de redoblar els seus esforços en aquestes àrees centrals i al mateix temps invertir en vendes, gestió de la força laboral, publicitat i servei al client.
 

  • Un nou desafiament


Estem doncs davant un repte molt especial. De la mateixa manera que el confinament va posar a tota la societat davant la necessitat de comunicar-se, realitzar gestions i compres a través de la xarxa i que aquestes realitats s'han consolidat en molts casos com una manera de fer, en el món de l'empresa passarà el mateix.
Han estat “descobertes” noves maneres de fer, de gestionar, de comunicar, d'analitzar que poden deixar a moltes empreses fora dels seus mercats si no s'adapten ràpidament.

CEDEC posseeix una experiència molt valuosa en aquestes circumstàncies. Estem acompanyant a empreses que ens van donar la seva confiança fa més de 50 anys i que han passat per multitud de vicissituds de les quals han sortit airosos amb la nostra ajuda. Aquesta serà una crisi, gravíssima sí, però una més en la història d'aquelles empreses que entenguin que a més, ara tenen una oportunitat de repensar la seva organització, la seva estratègia i el seu “modus operandi”.

 


El 48% de pymes ve la digitalización
fundamental para la recuperación económica
 
 
Las pymes luchan para hacer frente a la transformación digital de sus negocios a medida que comienzan a recuperarse, muy lentamente, de los impactos de la COVID-19. En este sentido, el 48% de las empresas encuestadas por Sage en su último estudio afirman que estas invertirán en digitalización como parte de su estrategia empresarial para adaptarse a la nueva normalidad. Del mismo modo, la tecnología se considera la prioridad número uno cuando se trata de impulsar el crecimiento a largo plazo.
En el caso de España, la lenta y paulatina vuelta a la oficina y a la normalidad está siendo un proceso lento. A la vez que se dan pasos hacia la recuperación, muchas pymes deben, en paralelo, establecer nuevas políticas para equilibrar el trabajo en remoto y su automatización.
En este contexto, las empresas deben valorar todas las vías que ayuden a maximizar la eficiencia y eviten costes añadidos. Así los trabajadores son la clave, ya que la digitalización no puede tener éxito si las personas no la ponen en marcha.

 
  • Un nuevo imperativo

La pandemia ha dejado varias lecciones a las empresas. Empezando por el departamento de RRHH hasta el financiero, que han trabajado duro para realizar los cambios necesarios en un tiempo récord. La realidad es que muchas empresas están todavía estancadas en el pasado en cuanto a tecnología se refiere y deben adaptarse a un entorno en constante cambio. De hecho, el 64% de pymes consultadas en el estudio afirma que se plantearán dejar de trabajar con proveedores u otras empresas deficitarias en implantación tecnológica, por considerar que no tendrán la capacidad necesaria para anticiparse a los requerimientos planteados por los clientes.
 
Antes de la pandemia, las funciones más digitalizadas eran normalmente la planificación de recursos, la previsión y las cuentas, la gestión de la cadena de suministro y la contabilidad. Las empresas ahora deben redoblar sus esfuerzos en estas áreas centrales y al mismo tiempo invertir en ventas, gestión de la fuerza laboral, publicidad y servicio al cliente.
 
  • Un nuevo desafío

Estamos pues ante un reto muy especial. De la misma manera que el confinamiento puso a toda la sociedad ante la necesidad de comunicarse, realizar gestiones y compras a través de la red y que esas realidades se han consolidado en muchos casos como un modo de hacer, en el mundo de la empresa pasará lo mismo.
Han sido “descubiertas” nuevas maneras de hacer, de gestionar, de comunicar, de analizar que pueden dejar a muchas empresas fuera de sus mercados si no se adaptan rápidamente.

CEDEC posee una experiencia muy valiosa en estas circunstancias. Estamos acompañando a empresas que nos dieron su confianza hace más de 50 años y que han pasado por multitud de vicisitudes de las que han salido airosos con nuestra ayuda. Esta será una crisis, gravísima sí, pero una más en la historia de aquellas empresas que entiendan que además, ahora tienen una oportunidad de repensar su organización, su estrategia y su “modus operandi”.
 
Segueixi’ns a les Xarxes Socials
Siguenos en las Redes Sociales
 
Mantingui’s al dia de totes les novetats de CEDEC. Podrà conèixer les nostres últimes notícies i accedir a continguts d’actualitat rellevants per la seva empresa.
Llegir més   Llegir més
 
 
 
CEDEC
 
 
ESPANYA
CEDEC S.A.
WORLD TRADE CENTRE ALMEDA PARK (WTC)
Plaça de la Pau, s/n Edifici 7 planta 3ª
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
web@cedec.es
T: +34 933 181 515
 
Si desea dejar de recibir la newsletter, haga clic aquí. En relació amb la normativa de protecció de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició d'acord amb el que estableix la nostra política de privacitat aquí.
En relación con la normativa de protección de datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad aquí. Copyright © CEDEC HOLDING S.A 2019