Maig 2020
Mayo 2020
Newsletter Nº 44
CEDEC
Segueix-nos Twitter ICO
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca
Hem de transformar les crisis en oportunitats
És hora del desconfinamient... i de l'optimisme!

Per què les empreses familiars han de ser positives
 
Les males notícies ens van inundar aquests mesos de març i abril de 2020. Però en un moment de desconfinamient és hora de recuperar l'optimisme. I et donem 6 bones raons per a això:

1.        Els clients són aquí
És ben sabut que, durant les crisis, sempre hi ha sectors i empreses que ho fan millor que uns altres. Si bé moltes empreses han hagut d'interrompre temporalment la seva activitat, els sectors de les màscares hidroalcohòliques i dels gels, la telemedicina o la distribució massiva han experimentat un auge de demanda. També es va observar que la gent estava disposada a consumir i fins i tot a consumir més (per a emmagatzemar) o millor (amb un salt en el consum de productes orgànics, per exemple). Els clients disposats a consumir això significa que ells també necessiten tornar al negoci i comprar.

2.         Aprofitar les ajudes del Govern

Les petites i mitjanes empreses tenen accés a l'assistència del govern, (crèdits, ajornaments, moratòries, avals,…). CEDEC pot ajudar les empreses a prendre les decisions financeres apropiades per a cada situació i així permetre'ls superar un període difícil.

3.         La reobertura ha començat
Amb el desconfinamient progressiu, ara és possible preparar la recuperació, amb la millora de les normes sanitàries, però també amb la removilizació dels equips.
Les estratègies seran diferents per a cada empresa, però els líders empresarials han demostrat que són resistents i trobaran maneres d'adaptar-se per a reiniciar el negoci.
Fins i tot si no estàs llest per a obrir encara, en CEDEC tenim consells sobre com planificar la recuperació a través de diverses etapes.

4.          La crisi ha generat alternatives
Encara que la crisi ha portat a moltes empreses a suspendre els seus processos, també ha impulsat la creació de noves maneres d'operar. Pensa en totes aquestes botigues que han desenvolupat un sistema Drive o han col·laborat amb altres empreses obertes per a permetre el lliurament de les seves comandes al consumidor final.

A més, segons l'enquesta que realitzem entre empreses de diferents sectors, algunes empreses ja han començat a imaginar nous canals de distribució i a adaptar la seva comercialització. Aquesta tendència hauria de confirmar-se encara més i les innovacions haurien de sorgir i confirmar-se en els pròxims mesos.

5.           Els empleats motivats destacaran
Durant el tancament, alguns empleats estaven tècnicament desocupats, uns altres treballaven. Tots van poder demostrar el seu compromís amb l'empresa i el desig de tornar a treballar se sent més o menys depenent dels empleats.

La recuperació hauria de permetre detectar quins empleats estan més motivats i tal vegada revisar els organigrames i les funcions per a crear una organització eficient i eficaç. Com a mínim, la crisi haurà fet possible reajustar les cartes de talent de l'empresa.

6.            Aprendre del passat
No hi ha dubte que el període actual és difícil per a les petites empreses i que algunes d'elles es veuran obligades a cessar les seves activitats. Però en molts casos, els temps difícils fan que les empreses s'enforteixin, i algunes de les empreses més reeixides s'han posat en marxa durant les crisis econòmiques.

Per tot això, el CEDEC està més que mai al costat de les empreses familiars i de les PIMES per a secundar-les en el redissenyo del seu futur, a curt i mitjà termini. Som conscients que la riquesa del teixit econòmic prové d'aquestes empreses, i és més que necessari arromangar-se per a acompanyar-les en la recuperació!
 
Es hora del desconfinamiento... ¡y del optimismo!

Por qué las empresas familiares deben ser positivas
 
Las malas noticias nos inundaron estos meses de marzo y abril de 2020. Pero en un momento de desconfinamiento es hora de recuperar el optimismo. Y te damos 6 buenas razones para ello:

1.           Los clientes están aquí
Es bien sabido que, durante las crisis, siempre hay sectores y empresas que lo hacen mejor que otros. Si bien muchas empresas han tenido que interrumpir temporalmente su actividad, los sectores de las máscaras hidroalcohólicas y de los geles, la telemedicina o la distribución masiva han experimentado un auge de demanda. También se observó que la gente estaba dispuesta a consumir e incluso a consumir más (para almacenar) o mejor (con un salto en el consumo de productos orgánicos, por ejemplo). Los clientes dispuestos a consumir esto significa que ellos también necesitan volver al negocio y comprar.

2.           Aprovechar las ayudas del Gobierno
Las pequeñas y medianas empresas tienen acceso a la asistencia del gobierno, (créditos, aplazamientos, moratorias, avales,…). CEDEC puede ayudar a las empresas a tomar las decisiones financieras apropiadas para cada situación y así permitirles superar un período difícil.3.           La reapertura ha comenzado
Con el desconfinamiento progresivo, ahora es posible preparar la recuperación, con la mejora de las normas sanitarias, pero también con la removilización de los equipos.
Las estrategias serán diferentes para cada empresa, pero los líderes empresariales han demostrado que son resistentes y encontrarán formas de adaptarse para reiniciar el negocio.
Incluso si no estás listo para abrir todavía, en CEDEC tenemos consejos sobre cómo planificar la recuperación a través de varias etapas.

4.           La crisis ha generado alternativas
Aunque la crisis ha llevado a muchas empresas a suspender sus procesos, también ha impulsado la creación de nuevas formas de operar. Piensa en todas esas tiendas que han desarrollado un sistema Drive o han colaborado con otras empresas abiertas para permitir la entrega de sus pedidos al consumidor final.

Además, según la encuesta que realizamos entre empresas de diferentes sectores, algunas empresas ya han empezado a imaginar nuevos canales de distribución y a adaptar su comercialización. Esta tendencia debería confirmarse aún más y las innovaciones deberían surgir y confirmarse en los próximos meses.

5.           Los empleados motivados destacarán
Durante el encierro, algunos empleados estaban técnicamente desempleados, otros trabajaban. Todos pudieron demostrar su compromiso con la empresa y el deseo de volver a trabajar se siente más o menos dependiendo de los empleados.

La recuperación debería permitir detectar qué empleados están más motivados y tal vez revisar los organigramas y las funciones para crear una organización eficiente y eficaz. Como mínimo, la crisis habrá hecho posible reajustar las cartas de talento de la empresa.

6.           Aprender del pasado

No cabe duda de que el período actual es difícil para las pequeñas empresas y que algunas de ellas se verán obligadas a cesar sus actividades. Pero en muchos casos, los tiempos difíciles hacen que las empresas se fortalezcan, y algunas de las empresas más exitosas se han puesto en marcha durante las crisis económicas.

Por todo ello, el CEDEC está más que nunca al lado de las empresas familiares y de las PYMES para apoyarlas en el rediseño de su futuro, a corto y medio plazo. ¡Somos conscientes de que la riqueza del tejido económico proviene de estas empresas, y es más que necesario arremangarse para acompañarlas en la recuperación!
Articles
 
 
webinar consul
 

Planificació post-Covid-19 per a les empreses

 
Webinar sobre la Planificació post-Covid-19 per a les empreses, en col·laboració amb la Federació d'Empresaris del Metall (FEDEME). Impartit per Jordi Cónsul, Vicepresident Mentoring Executiu i Management Estratègic de el Centre Europeu d'Evolució Econòmica.​
---
 
Webinar sobre la Planificación post-Covid-19 para las empresas, en colaboración con la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME).
Impartido por Jorge Cónsul, Vicepresidente Mentoring Ejecutivo y Management Estratégico del  
Centro Europeo de Evolución Económica.
 
 

 
webinar consul
 
 
 
 
I després què? Planificant el post-Covid-19I després què? Planificant el post-Covid-19- Jordi Cónsul

 
Portem una mica més d'un mes i mig comentant i fent plans per a prevenir els efectes del COVID19… però i després què farem? Com afrontarem la volta a l'activitat?
 
 

I després què? Planificant el post-Covid-19
 
Artículos
 
 
 
articulo consul
 

Y después qué? Planificando el post-Covid-19 - Jorge Cónsul

 
Llevamos un poco más de un mes y medio comentando y haciendo planes para prevenir los efectos del COVID19… pero ¿y después qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar la vuelta a la actividad? 
 
 

articulo consul
 
Notícies
 
 
 
Potenciar el talent, un factor clau que aporta un avantatge competitiu a l’empresa
 


Potenciar el talent, un factor clau que aporta un avantatge competitiu a l’empresa

 
La capacitat per potenciar el talent a l’empresa és un dels indicatius més clars de l’èxit a llarg termini d’una companyia. No obstant això, són molts els empresaris que es troben amb problemes a l’hora d’identificar les capacitats dels seus treballadors, fomentar-les o retenir-les. Un fet que no es resol simplement amb les millors retribucions, variables salarials o nous beneficis socials. És necessari aprendre a liderar el talent, de manera que s’endeguin i motivin les habilitats innates de cada empleat.
 
 
Potenciar el talent, un factor clau que aporta un avantatge competitiu a l’empresa
 
Noticias
 
 
 
Potenciar el talento, un factor clave que aporta una ventaja competitiva en la empresa
 


Potenciar el talento, un factor clave que aporta una ventaja competitiva en la empresa

 

La capacidad para potenciar el talento en la empresa es uno de los indicativos más claros del éxito a largo plazo de una compañía. Sin embargo, son muchos los empresarios que se encuentran con problemas a la hora de identificar las capacidades de sus trabajadores, fomentarlas o retenerlas. Algo que no se resuelve simplemente con mejores retribuciones, variables salariales o nuevos beneficios sociales. Es necesario aprender a liderar el talento, de forma que se encaucen y motiven las habilidades innatas de cada empleado.

 
 
Potenciar el talento, un factor clave que aporta una ventaja competitiva en la empresa
 

 
Els nostres experts escriuen

Nuestros expertos escriben
 
 
La clau està en el capital humà
JOAQUIM 
JOAQUIM LLOMBART RRHH & Productivitat

La clau està en el capital humà

 

En aquests dies de confinament i de constants dolentes notícies tots necessitem certes dosis de positivisme per a no enfonsar-nos en un profund pessimisme. En aquesta voràgine de missatges negatius que ens recorden tots els dies cap a l'abisme al qual es dirigeix l'economia, es poden llegir opinions esperançadores com la de Finn Kydland, premi Nobel d'Economia i investigador de la Reserva Federal dels EUA.

 
La clau està en el capital humà
 
 
 
Parlem de què estem aprenent…
CARLOS SORIANO Estratègia Empresaria

Parlem de què estem aprenent…

 

M'agradaria dedicar aquest article, no a les empreses, sinó a les persones que les componen, sense distinció de llocs que ocupen ni de responsabilitats que tenen. Aquí deixo algunes reflexions que haurem de tenir en compte d'ara endavant i que marcaran un abans i un després al que m'atreviria dir serà una nova revolució, una revolució “soci-industrial”.

 
ARTICULO SORIANO
 
 
Segueixi’ns a les Xarxes Socials
 
Siguenos en las Redes Sociales
 
Mantingui’s al dia de totes les novetats de CEDEC. Podrà conèixer les nostres últimes notícies i accedir a continguts d’actualitat rellevants per la seva empresa.

Manténgase al día de todas las novedades de CEDEC. Podrá conocer nuestras últimas noticias y acceder a contenidos de actualidad relevantes para super empresa.
 
Llegir més
 
 
Llegir més
 
 
 
 
CEDEC
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca
BARCELONA
CEDEC S.A.
WORLD TRADE CENTRE ALMEDA PARK (WTC)
Plaça de la Pau, s/n Edifici 7 planta 3ª
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
web@cedec.es
web@cedec.cat
T: +34 933 181 515
 
Si desitja deixar de rebre la newsletter, faci clic aquí.. Si desea dejar de recibir la newsletter, haga clic aquí. En relació amb la normativa de protecció de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició d'acord amb el que estableix la nostra política de privacitat aquí.
Si desea dejar de recibir la newsletter, haga click aquí. En relación con la normativa de protección de datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad aquí. Copyright © CEDEC HOLDING S.A 2020