Abril 2020
Abril 2020
Newsletter Nº 43
CEDEC
Segueix-nos Twitter ICO
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca
Hem de transformar les crisis en oportunitats
Som part del tot
 
Tots nosaltres, empresaris i empleats, autònoms i funcionaris, artesans i agricultors, hem estat afectats per la crisi de Covid-19.
La nostra primera reacció va ser potser voler salvar el nostre negoci, els nostres equips, el nostre futur... i aquesta reacció és completament natural.

No obstant això, en el nostre món interconnectat i interdependent, la suma dels interessos curtterministes no serà suficient, ni efectiva, per a reactivar les ni els nostres mercats, ni les nostres economies.
Si a nivell mundial es pot esperar una major cooperació internacional en l'intercanvi d'informació i d'experiències en la gestió de crisi des d'Àsia, fins a Europa, Àfrica i Amèrica..., el mateix ocorrerà a nivell nacional entre els diferents sectors de l'economia. En CEDEC, estem convençuts que és responsabilitat de tots, dels dirigents de les empreses o dels negocis, donar exemple de cooperació per a permetre una recuperació el més ràpida possible.

Només aquesta solidaritat amb tots els actors econòmics pot permetre'ns continuar ajudant als empresaris europeus i garantir la continuïtat de la nostra economia. Aquest és el nostre compromís ètic i CEDEC es compromet a treballar perquè els empresaris puguin tirar endavant. Posem les nostres habilitats i les nostres eines tecnològiques al servei de les empreses per a secundar-les de la millor manera possible en el seu rellançament.

Això, per descomptat, implica establir un pla de contingència, però també estudiar l'impacte dels canvis en el mercat, preparar un pla de gestió i de tresoreria, i pensar en les innovacions que seran necessàries com a alternativa als processos de producció danyats.

Des de 1965 i en aquest any 2020, CEDEC està més que mai al costat dels empresaris per a ajudar-los a (re)desenvolupar-se. Seguirà fidel als seus principis ètics per a "jugar en equip" a nivell nacional, europeu i mundial.
 
Somos parte del todo
 
 
Todos nosotros, empresarios y empleados, autónomos y funcionarios, artesanos y agricultores, hemos sido afectados por la crisis de Covid-19.
Nuestra primera reacción fue quizás querer salvar nuestro negocio, nuestros equipos, nuestro futuro... y esta reacción es completamente natural.

Sin embargo, en nuestro mundo interconectado e interdependiente, la suma de los intereses cortoplacistas no será suficiente, ni efectiva, para reactivar las ni nuestros mercados, ni nuestras economías.

Si a nivel mundial se puede esperar una mayor cooperación internacional en el intercambio de información y de experiencias en la gestión de crisis desde Asia, hasta Europa, África y América..., lo mismo ocurrirá a nivel nacional entre los diferentes sectores de la economía.
En CEDEC, estamos convencidos de que es responsabilidad de todos, de los dirigentes de las empresas o de los negocios, dar ejemplo de cooperación para permitir una recuperación lo más rápida posible.

Sólo esta solidaridad con todos los actores económicos puede permitirnos seguir ayudando a los empresarios europeos y garantizar la continuidad de nuestra economía.  Este es nuestro compromiso ético y CEDEC se compromete a trabajar para que los empresarios puedan salir adelante. Ponemos nuestras habilidades y nuestras herramientas tecnológicas al servicio de las empresas para apoyarlas de la mejor manera posible en su relanzamiento.

Esto, por supuesto, implica establecer un plan de contingencia, pero también estudiar el impacto de los cambios en el mercado, preparar un plan de gestión y de tesorería, y pensar en las innovaciones que serán necesarias como alternativa a los procesos de producción dañados.

Desde 1965 y en este año 2020, CEDEC está más que nunca al lado de los empresarios para ayudarles a (re)desarrollarse. Seguirá fiel a sus principios éticos para "jugar en equipo" a nivel nacional, europeo y mundial.
Articles
 
 
Compartim els resultats de les nostres enquestes
 

Resultats de la enquesta "L'impacte del COVID-19"

 
CEDEC, consultoria de gestió estratègica dedicada a les empreses familiars i a les Pimes, ha realitzat dues enquestes sobre la forma en què les empreses han sentit l'impacte de Covid-19. 
Aquesta enquesta es va dur a terme entre els clients i no clients de CEDEC del 30 de març al 20 d'abril de 2020, entre les empreses amb un volum de negocis de més de 2 milions d'euros. 
La mostra recollida es refereix a 205 empreses, entre elles 89 a Espanya, 62 a França i 54 a Itàlia. 
 


Compartim els resultats de les nostres enquestes
 
 
 
Deslocalització, Globalització i Coronavirus

Deslocalització, Globalització i Coronavirus - Jordi Cónsul

 
Les últimes dècades hem assistit a un procés de deslocalització d'empreses que semblava imparable, específicament en els processos productius. La deslocalització va començar pels sectors més intensius en mà d'obra; tots recordem el constant trasllat de la producció de calçat, de peces tèxtils, d'automòbils, i de tota mena de manufactures cap a països orientals. Tant al mitjà com al llunyà orient, personalitzat a la Xina però que s'estén molt més allà (l'Índia, Turquia, Vietnam…).
 
http://cedecpimes.cat/tendencies-que-les-petites-empreses-hauran-tenir-compte-la-seva-estrategia-digital/
 
Artículos
 
 
Compartimos los resultados de nuestras encuestas
 

Resultados de la encuesta sobre "El impacto del COVID-19"

 
CEDEC, consultoría de gestión estratégica dedicada a las empresas familiares y a las Pymes, ha realizado dos encuestas sobre la forma en que las empresas han sentido el impacto de Covid-19.
Esta encuesta se llevó a cabo entre los clientes y no clientes de CEDEC del 30 de marzo al 20 de abril de 2020, entre las empresas con un volumen de negocios de más de 2 millones de euros. 
La muestra recogida se refiere a 205 empresas, entre ellas 89 en España, 62 en Francia y 54 en Italia.
 
Compartimos los resultados de nuestras encuestas
 
 
 
Deslocalización, Globalización y Coronavirus
 

Deslocalización, Globalización y Coronavirus - Jorge Cónsul

 
Las últimas décadas hemos asistido a un proceso de deslocalización de empresas que parecía imparable, específicamente en los procesos productivos. La deslocalización empezó por los sectores más intensivos en mano de obra; todos recordamos el constante traslado de la producción de calzado, de prendas textiles, de automóviles, y de todo tipo de manufacturas hacia países orientales. Tanto al medio como al lejano oriente, personalizado en China pero que se extiende mucho más allá (India, Turquía, Vietnam…).
 
Tendencias que las pequeñas empresas deberán tener en cuenta en su estrategia digital
 
Notícies
 
 
preguntes i respostes dels nostres clients
 
Preguntes i respostes dels nostres clients
 
Troba les preguntes i respostes dels nostres clients al nostre web.
Si té més preguntes, contacta'ns:

questions@cedec.cat
 
preguntes i respostes
 
Noticias
 
 
preguntes i respostes dels nostres clients
 
Preguntas y respuestas de nuestros clientes
 

Encuentra las preguntas y respuestas de nuestros clientes en nuestra web.
Si tiene más preguntas, contáctanos: preguntas@cedec.es

 
preguntas y respuestas
 


 

Notícies d'un client CEDEC
 
ambulancias granada
 
AMBULANCIAS ALHAMBRA GRANADA S.C.A
 
Homenatge a Treballadors dels hospitals de Granada. Els Tècnics d'Emergències Sanitàries de l'C.T.S. de Granada rendim sincer homenatge a tot aquell que s'està deixant la pell en aquesta batalla.
                                    ---
Homenaje a Trabajadores de los hospitales de Granada. Los Técnicos de Emergencias Sanitarias del C.T.S. de Granada rendimos sincero homenaje a todo aquel que se está dejando la piel en esta batalla.

 
 
ambulancias granada
 
 

 
Els nostres experts escriuen

Nuestros expertos escriben
 
 
Escalfant motors per a no perdre potència en l'arrencada
CARLOS SORIANO Avantatge Competitiu
Escalfant motors per a no perdre potència en l'arrencada
 

Permetre'm iniciar aquest article amb un símil del món de motociclisme, però és que m'ha semblat idoni davant la situació en la qual ens trobem amb l'impacte del Covid-19…

En tota competició, abans de les carreres hi ha sessions d'entrenaments, on es proven reglatges, canvien components, trien estratègies per a cada situació; mentre uns es dediquen a la millora del rendiment del motor, uns altres el fan en el xassís, uns altres en la telemetria, i així els innombrables components d'un equip treballen per a una fi comuna, que el pilot no hagi de preocupar-se per les fallades mecàniques i es concentri exclusivament a fer el que millor sap fer, pilotar … Tots a l'una “escalfen motors” perquè la maquinària estigui preparada a donar la màxima potència en el moment que el semàfor es posa en verd.

 
Escalfant motors per a no perdre potència en l'arrencada
 
 
El desafiament dels empresaris: resistir al COVID-19 i construir un futur a prova de crisi
LUIS FELIU Estratègia Empresaria
El desafiament dels empresaris: resistir al COVID-19 i construir un futur a prova de crisi
 

La pandèmia provocada pel COVID-19 ha posat, lamentablement al món, a la humanitat i, òbviament a les empreses davant un dels desafiaments més complexos de les últimes dècades.
De sobte, ens enfrontem a una crisi completament inesperada i amb uns efectes que encara són difícils de predir i mesurar.
Per tant, els empresaris han de ser capaços de gestionar els problemes conseqüents a curt termini, al mateix temps que dissenyen una estratègia per a una nova realitat que els acompanyarà durant molt de temps.

 
El desafiament dels empresaris: resistir al COVID-19 i construir un futur a prova de crisi
 
Segueixi’ns a les Xarxes Socials
 
Siguenos en las Redes Sociales
 
Mantingui’s al dia de totes les novetats de CEDEC. Podrà conèixer les nostres últimes notícies i accedir a continguts d’actualitat rellevants per la seva empresa.

Manténgase al día de todas las novedades de CEDEC. Podrá conocer nuestras últimas noticias y acceder a contenidos de actualidad relevantes para super empresa.
Llegir més   Llegir més
 
 
 
CEDEC
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca
BARCELONA
CEDEC S.A.
WORLD TRADE CENTRE ALMEDA PARK (WTC)
Plaça de la Pau, s/n Edifici 7 planta 3ª
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
web@cedec.es
web@cedec.cat
T: +34 933 181 515
 
 Si desea dejar de recibir la newsletter, haga clic aquí. En relació amb la normativa de protecció de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició d'acord amb el que estableix la nostra política de privacitat aquí.
 En relación con la normativa de protección de datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad aquí. Copyright © CEDEC HOLDING S.A 2020